Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-12-29
Senast uppdaterad: 2020-12-29

Gatubelysningen fungerar igen - skadegörelse på elskåpen var orsaken

Gatubelysningen har varit ur funktion i delar av Lilla Edets tätort och Ljungskilevägen på Ström. Det var skadegörelse på elskåpen som låg bakom felen och Vattenfall har nu åtgärdat detta på samtliga elskåp.

Farlig skadegörelse på elskåp

Skadegörelse på elskåp kan få allvarliga konsekvenser, eftersom skåpen innehåller starkström. Rör aldrig ett elskåp som brutits upp, det kan medföra livsfara.


Upptäcker du ett uppbrutet eller på annat sätt skadat elskåp ska du omgående rapportera detta till Ett bättre Lilla Edet Länk till annan webbplats. som ett akut ärende, är det efter kontorstid ring SOS Alarm på 031-703 16 95.


All skadegörelse polisanmäls.


Tack till alla kommuninvånare som rapporterat in fel på gatubelysningen - tillsammans gör vi kommunen tryggare!

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »