Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-11-26
Senast uppdaterad: 2020-11-27

Gatubelysningen på Bistockvägen försenad

I samband med att en bredare och säkrare gång- och cykelbana anlagts på Bistockvägen i Göta ska nu även ny gatubelysning sättas upp. De nya ljusarmaturerna, med energisnåla LED-lampor, ska ge ett bättre och jämnare ljus. Tyvärr har entreprenören som ska montera upp belysningen fått problem med leveransen av ljusarmaturerna, vilket medfört flera veckors försening.

– Entreprenören har meddelat att de jobbar på att få fram armaturerna och de har lovat att sätta upp belysningen så fort de har fått alla delar som behövs, säger Jarno Tuovinen, produktionsledare på enheten stadsmiljö och trafik.


Mer om det arbete som pågår på Bistocksvägen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »