Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-12-12
Senast uppdaterad: 2013-12-12

Gatubelysning - Ström, Hjärtum och Utby

Eltel Networks har av Vattenfall fått i uppdrag att genomföra armatursbyten avseende gatubelysning i Utby, Hjärtum och på Ström. Just nu omfattas de södra delarna av Ström. I samband med dessa armatursbyten har ett antal skymningsreläer gått sönder. Ett skymningsrelä reglerar tändning och släckning av belysningen. Eltel Networks har beställt nya skymningsreläer men då leveransen är försenad kommer delar av Ströms gatubelysning vara släckt ett tag till.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »