Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-07-22
Senast uppdaterad: 2020-07-23

Gatubelysning ur funktion, Lilla Edets tätort

Uppdatering torsdag 23 juli:
Nu fungerar stora delar av belysningen igen. Dock kvarstår ett fel i norra delen av Lilla Edets tätort där alla lampor ännu inte lyser, vilket Vattenfall arbetar vidare med.

-------------

Just nu är gatubelysningen ur funktion i flera delar av Lilla Edets tätort.

Vattenfall arbetar med att lösa problemet.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »