Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-03-16
Senast uppdaterad: 2021-05-05

Gatukonst för mänskliga rättigheter

Zion Ivarsson, projektledare och konstnärlig ledare.

Under våren pågår kursen Gatukonst för mänskliga rättigheter, som anordnas genom ett samarbete mellan Lilla Edets Regnbågsgrupp och Lilla Edets kommun. Kursen sätter genom konsten ljus på frågor som rör mänskliga rättigheter och ett inkluderande samhälle. Kursen avslutas i maj med uppförandet av ett konstverk i gångtunneln mellan busstorget i Lilla Edet och Fuxernaskolan.

Sedan några veckor är kursen Gatukonst för mänskliga rättigheter i gång! Kursen inleds med teori; skissmålning, färglära och grunderna i måleri, varvat med kunskap och samtal om mänskliga rättigheter. För att kunna genomföra kursen på ett säkert och coronaanpassat sätt har gruppen med 11 deltagare delats upp i två grupper.

Zion Ivarsson är projektledare och konstnärlig ledare för kursen. Till vardags arbetar han som bildlärare och specialpedagog på en gymnasieskola. Zion är också konstnär och själv boende i kommunen.

— Konst har alltid varit ett bra sätt att belysa frågor - om en kollar historiskt har konsten alltid varit med och bidragit till samhällsförändringar. Människor interagerar med konstverken och de frågor som ställs.

Mänskliga rättigheter gestaltas med konst

De mänskliga rättigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är skrivna utifrån en vision om en värld där gemenskap, empati, förståelse, tolerans, medmänsklighet och frihet råder.

— Det är en sådan värld och samhälle jag själv vill leva i, så att aktivt få driva ett projekt där vi belyser de mänskliga rättigheterna och gestaltar dem genom muralmåleri är fantastiskt! Och gatukonst och konst i det offentliga rummet har alltid haft en stark genomslagskraft, det är en helt annan sak än att se konst i ett galleri eller på ett museum - gatukonst interagerar med människor på ett helt annat sätt, berättar Zion Ivarsson.

Initiativ från Lilla Edets Regnbågsgrupp

Alf Joakim Persson är med som representant från Lilla Edets Regnbågsgrupp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Initiativet till att starta upp kursen kom också från början från Regnbågsgruppen.


— Idéen och inspirationen till den här kursen fick jag från konstprojektet Artscape Saga med de stora muralmålningarna i kommunen. Jag kände att vi borde fortsätta dekorera kommunen med vackra, tänkvärda och inspirerande väggmålningar. Detta ville vi göra utifrån vårt HBTQ+arbete i gruppen och kom fram till att vi sätter det i sitt sammanhang, det vill säga allas våra grundläggande mänskliga rättigheter.


Alf Joakim Persson berättar att Regnbågsgruppen tappat medlemmar det senaste året, eftersom flera av dem flyttat från kommunen och det inte fyllts på med nya medlemmar i samma takt. Därför är Regnbågsgruppen inte lika aktiv nu som tidigare.


— En förhoppning är ju att fler personer ska bli intresserade av de här frågorna under kursen. Och om vi inte blir fler medlemmar i Regnbågsgruppen, så blir väggmålningen i gångtunneln ett fint sätt att eventuellt avsluta gruppens arbete på. Vi får se vad som händer framåt, säger Alf Joakim Persson.

Ska fylla tunneln med positivitet, hopp och värme

I gångtunneln kommer varje kursdeltagare att få en stor egen yta att jobba med, runt 4 x 2,5 kvadratmeter per person, men med en gemensam bakgrund som binder ihop mosaiken av berättelser som kursdeltagarna med symbolikens hjälp kommer att berätta i tunneln genom sina konstverk. Flera metoder kommer att användas vid målningen utifrån de motiv som deltagarna själva väljer - det blir både roller, pensel, mallar och sprayfärg.

— När det gäller det här projektet så är vårt mål att sända ut positivitet och hopp om en ljus och varm framtid och målet är att göra en positiv målning som många i Lilla Edet kan uppskatta, säger Zion Ivarsson.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »