Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-22
Senast uppdaterad: 2021-06-22

Gemensamt arbete för trygghet i kommunen

Flygfoto över Lilla Edets tätort

Under våren och försommaren har det förekommit en hel del skadegörelse i kommunen, främst i Lilla Edets tätort. Enligt statistik från Polisen har skadegörelsebrotten i vår kommun i år nästan gått upp med 80 procent jämfört med de två tidigare åren och trenden verkar inte avta. Tillsammans är vi flera aktörer som nu samlar krafter för att bryta trenden.

Lilla Edets kommun verkar för att göra kommunen trygg, både på kort och på lång sikt. Flera åtgärder kommer att genomföras i sommar för att komma till rätta med den senaste tidens händelseutveckling och här samarbetar också kommunens verksamheter tillsammans med Polisen och Edethus.


— Den ökade skadegörelsen är en tråkig utveckling och bidrar till en känsla av otrygghet för de som bor och verkar i Lilla Edet. Kommunen tar situationen på allvar och arbetar tillsammans med polisen för att vända trenden. Vi sätter in åtgärder under sommaren, men viktigt är också att kunna prioritera det förebyggande långsiktiga arbetet som gör att vi inte hamnar i samma situation kommande somrar. Förstörelsen kostar mycket pengar för många parter. Pengar som vi istället vill och behöver använda till att utveckla och förbättra kommunen, säger kommunalråd Julia Färjhage (C).

Polisen ökar närvaron

Polisen kommer att öka upp sin närvaro och arbeta förebyggande mot skadegörelse genom att identifiera och lagföra de som utför brotten.


— Problematiken med skadegörelse är att varje enskilt brott vanligtvis går väldigt snabbt att utföra och att det sällan finns några vittnen till brottet. Därför behöver alla hjälpas åt att öka vuxennärvaron i samhället på kvällstid under sommaren, till exempel genom att ta promenader tillsammans, säger kommunpolis Victor Prästbacka.


Polisen tror att majoriteten av skadegörelsebrotten utförs av unga individer.


— Vi önskar därför att föräldrar pratar med sina barn om skadegörelsen och vilka effekter det får, det kan förebygga fortsatt brottslighet. Och det är värt att veta att en notering i belastningsregistret också kan ge effekter längre fram i livet, det kan till exempel bli svårare att få jobb, säger Victor Prästbacka.

Väktarrondering och hjälp från Räddningstjänsten

Både Edethus och kommunen har sedan tidigare väktarbolag som ronderar nattetid. Kommunen kommer nu att öka upp väktarbolagens närvaro i Lilla Edet nattetid och ronderingen kommer också att innefatta att väktarna rör sig ute i samhället i Lilla Edet och inte bara runt vissa fastigheter där kommunen har verksamheter.


Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF, kommer också att hjälpa till att rondera och hålla sig synliga i samhället i den mån deras verksamhet tillåter det.

Fler trygghetsvandrare

Förhoppningen är att trygghetsvandrarna kan bli fler inför sommaren och Lilla Edets kommun arbetar för att rigga upp en bra och större organisation för trygghetsvandring. Säkerhetschef Edin Grgic, Lilla Edets kommun:


— Vi har redan fått in några nya personer som har anmält sig för att trygghetsvandra. Det är glädjande! Vi behöver bli ännu fler som trygghetsvandrar och min förhoppning är att vi ska kunna hjälpas åt att hålla Lilla Edet tryggt och trevligt. Vi får tillsammans hjälpas åt att värna om varandra och vår kommun.


Vill du också bli trygghetsvandrare? Läs mer och gör intresseanmälan här.

Mötesplats och aktiviteter för unga

Kommunen ska under sommarmånaderna också anställa fyra sommararbetande ungdomar knutna till fritidsgården Kosmos. Sommararbetarna kommer att arbeta uppsökande, både i samhället och digitalt, mot andra ungdomar i Lilla Edet. Tillsammans med ungdomscoacherna ska sommararbetarna skapa aktiviteter och en mötesplats för ungdomar i åldern 13-16 år på Kosmos.


Kommunen och föreningar anordnar också aktiviteter i sommar. Du hittar sommarlovsprogrammet på lillaedet.se/sommarlov

Socialtjänsten erbjuder hjälp och stöd

Att vara förälder kan vara både utmanande och ensamt. Samtidigt kan det vara svårt att be om hjälp. Det är vanligt att ha frågor som till exempel:


  • jag känner mig så ensam som förälder
  • mitt barn lyssnar inte på mig
  • vi har helt olika regler för våra barn
  • vilka regler är lämpliga?

Då kan socialtjänsten hjälpa dig! Socialtjänsten erbjuder fem kostnadsfria samtal, där man kan vara helt anonym och inget journalförs. Du kan ringa om allt som rör föräldraskap och få ett rådgivande samtal eller boka tid för ett personligt möte.
Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.


I höst kommer socialtjänsten också att fortsätta erbjuda föräldracaféer för tonårsföräldrar, föräldrautbildningar samt arbeta vidare med våldsprevention på kommunens skolor. Håll utkik i kommunens evenemangskalender för mer information.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »