Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-06-28
Senast uppdaterad: 2013-06-28

Geoteknisk undersökning på Ström

Den 1 juli till den 14 juli kommer Ramböll att göra en geoteknisk undersökning. Området som berörs av den geotekniska undersökningen är mellan Slussen och bron till Ström (Lilla Edetbron).
Borrning kommer att ske på kommunal mark och på Sjöfartsverkets mark. På den bifogade kartanPDF är borrhålen utmärkta med gröna ringar.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »