Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-03-15
Senast uppdaterad: 2013-09-16

Göteborgregionen lyfter Sveriges tillväxt

Business Region Göteborgs, i vilken Lilla Edets kommun ingår, visar i sin senaste konjunkturrapport att utvecklingen i Göteborgsregionen generellt varit bättre än i övriga landet.  Det gäller även arbetsmarknaden som utvecklats bättre än vad som förväntades i höstas.

I slutet av förra året pekade mycket mot en kraftig försvagning av svensk ekonomi. Flera institut varnade för att varselvågen skulle leda till en svagare arbetsmarknad.
 
Flera av indikatorerna i BRGs rapport visar nu att Göteborgsregionen haft en mer positiv utveckling än övriga landet och därmed bidragit till att lyfta Sveriges tillväxt. Antalet sysselsatta har fortsatt öka.

Arbetslösheten har inte stigit som befarat och antalet varsel är fortfarande få i vår region. Mycket tyder alltså på att arbetsmarknaden kan förbättras under året. Vi befinner oss dock i början av en konjunkturuppgång och underliggande problem i den europeiska ekonomin kommer ta tid att lösa är återhämtningen fortsatt känslig.

 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »