Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-07-20
Senast uppdaterad: 2017-07-20

Hämta din egen miljötratt

Miljötratten är ett hjälpmedel för att hushåll på ett enkelt sätt ska kunna källsortera använd matolja. Miljötratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska och försluts med trattens lock. Överbliven matolja hälls med hjälp av Miljötratten ned i flaskan och kan sedan förvaras med övrig källsortering. När flaskan är full kan du lämna den på Återvinningscentralen, ÅVC, i Göta. Miljötratten använder du på nästa flaska.

Det var under årets miljö- och familjedag i Ströms slottspark som Miljötratten hade premiär och där kunde besökarna ta med sig en tratt hem. Om du missade att hämta en tratt under Miljö- och famil­jedagen finns tratten att hämta i medborgarservice i kom­munhuset eller på återvinningscentralen, ÅVC i Göta under respektive öppettider.
– Vi har fått så mycket positiv respons för vår satsning på Miljötratten. Kommuninvånarna vill verkligen vara med och hålla avloppen fria från använt fett. Det är ett lätt och rätt sätt att ta hand matfett, berättar Ulrik Ny­ström, chef för teknisk kundtjänst och avfall.Välkommen till medborgarservice i kommunhuset eller återvinningscentralen, ÅVC, i Göta för att hämta din egen Miljötratt!
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »