Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-10-03
Senast uppdaterad: 2016-09-28

Har du en närstående med minnesproblematik?

Under fyra tillfällen i höst håller Ale och Lilla Edets anhörigstöd i informations/utbildningsträffar med olika teman. Träffarna är till för dig som är ett "vuxet barn" vars föräldrar har minnesproblem.
 
Informations/utbildningsträffarna startar tisdag 25 oktober och pågår mellan kl. 18-20. Planerade datum för övriga träffar är:
  • 8 november
  • 22 november
  • 6 december

Träffarna är vid Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4, ingång Eken. Detta är ett samarbete mellan Ale och Lilla Edets anhörigstöd.

Anmälan senast 19 oktober


Anmäl dig senast 19 oktober till:

Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent
0303-371254
ann.marie.thunberg@ale.se
Ale kommun

eller

Ann-Christin Sädås
0520-659788
ann-christin.sadas@lillaedet.se
Lilla Edets kommun

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta någon av ovanstående.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »