Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-08-27
Senast uppdaterad: 2021-08-27

Har du fått medborgarundersökningen hem i brevlådan?

Grafik: tyck till om kommunen

Lilla Edets kommun vill erbjuda dig som kommuninvånare en så bra service som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att veta hur invånare upplever kommunen. Därför deltar kommunen i en medborgarundersökning som genomförs av Statistiska Centralbyrån vartannat år. Undersökningen skickas ut till slumpvis utvalda kommuninvånare i slutet av augusti.

Medborgarundersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i vår kommun. Det finns även frågor om vilket inflytande du som kommuninvånare upplever att du har.

Medborgarundersökningen genomförs på uppdrag av Lilla Edets kommun. Resultaten ger våra verksamheter en inblick i hur servicen fungerar ur invånarperspektiv och ger oss värdefull vägledning i arbetet för att bli ännu bättre.

De personer som väljs ut att delta i undersökningen är ett slumpmässigt urval. Resultaten presenteras i december.

Svara via webben eller pappersenkät

Du som valts ut att delta i undersökningen kan välja att besvara den antingen på webben eller via en pappersenkät.

Sista dag att svara på webbenkäten är 3 november kl. 12.00. Väljer du att svara på pappersenkäten ska den postas senast 29 oktober.

Dina svar är viktiga!

Du som fått enkäten hem i brevlådan – tack för att du tar dig tid att svara! Ditt svar är viktigt och går inte att ersätta med någon annans. Genom att delta är du med och påverkar i vår kommun!

Läs mer om medborgarundersökningen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »