Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2022-05-23
Senast uppdaterad: 2022-05-23

Har du som företagare behov av arbetskraft?

Då kan ett jobbspår vara lösningen!

De så kallade jobbspåren utgår från arbetsgivarnas behov av arbetskraft.

 

Förutom att underlätta företagens rekrytering syftar jobbspåren till att unga och nyanlända personer som befinner sig långt ifrån arbete snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

 

– Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunens arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna tillsammans de insatser som behövs för att rusta dessa arbetssökande. Jobbspår kan skapas inom alla branscher där det finns rekryteringsbehov, säger Sofia Zander, arbetsmarknadsenheten, Lilla Edets kommun.

 

Det behövs ofta olika insatser för att nå fram till jobb. Att lära sig svenska, träna språket på en arbetsplats, få praktisk erfarenhet av arbetslivet och ofta någon form av utbildning. Även validering av utbildningar eller kunskaper kan utgöra en del i ett jobbspår.

 

Om du är intresserad och vill veta mer? Välkommen att kontakta Sofia Zander på arbetsmarknadsenheten via sofia.zander@lillaedet.se eller 0520-65 95 46.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »