Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-02-22
Senast uppdaterad: 2018-02-21

Helen ger röst åt alla inom funktionshinder i GR

NKR träffas i snitt två gånger per år för att ta ett gemensamt grepp om aktuella frågor inom funktionshinderområdet.

Nationella kompetensrådet (NKR) är ett nätverk där representanter från olika delar av landet bidrar till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet. Helen Persson, verksamhetschef funktionshinder i Lilla Edets kommun, är Göteborgsregionens (GRs) representant i kompetensrådet.

– Efter mina 25 år inom funktionshinderområdet är jag medveten om vikten av att nätverka och ta del av andras idéer och lösningar för att skapa en kvalitativ och effektiv verksamhet. Jag känner också att mötena ger mycket inspiration och energi till att fortsätta vidareutveckla funktionshinder i Lilla Edets kommun, säger Helen Persson.

Viktigt för fortsatt utveckling

NKR startades 2010 för att jobba nationellt och regionalt med frågor inom funktionshinderområdet. Det startade som ett storstadsnätverk i Stockholm, Göteborg och Malmö och utvidgades snart till att omfatta hela landet. Idag besår kompetensrådet av personer från mer än 20 olika regioner/delregioner i landet, som på ett eller annat sätt arbetar med funktionshinderfrågor.

Dessa träffas i snitt två gånger per år för att ta ett gemensamt grepp om de aktuella frågorna inom funktionshinderområdet och skapar forum för dialog om nyheter samt omvärldsbevakning. Utöver dessa stora nätverksträffar arbetar NKR i mindre arbetsgrupper kring aktuella frågor.

– Det är ett viktigt sätt för oss i Lilla Edets kommun att bedriva omvärldsbevakning och gör att vi håller oss uppdaterade när det gäller forskning och utveckling inom funktionshinderområdet. Detta tar vi sedan med oss i planen för kompetensutvecklingen för våra stödassistenter. Det leder i en förlängning till en ökad kvalitetssäkring i stödet till den enskilda brukaren, konstaterar Helen Persson.

Först i landet med gemensamma titlar

Ett exempel på vad arbetet inom GRs nätverk lett till är att regionen var först i landet med att enas om och införa gemensamma titlar för personal inom funktionshinderområdet.

– Syftet med detta är att höja statusen för dem som arbetar inom detta område samt underlätta vid rekrytering då vi använder samma titlar i regionens alla 13 kommuner. En stor del av övriga kommuner i Sverige håller nu på att införa samma titlar. Det är roligt att vi där varit föregångare, säger Helen Persson.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »