Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-08-28
Senast uppdaterad: 2020-08-28

Hemtjänstens covid-19-team arbetar för minskad smittspridning

Malin Persson, enhetschef för kommunal hälso- och sjukvård, och Mari Jershed från hemtjänstens covid-19-team.

I mitten av maj skapade socialförvaltningen ett covid-19-team för att minimera smittspridningen av covid-19 mellan olika vård- och omsorgstagare med hemtjänst samt till personal inom den kommunala verksamheten. Sedan månadsskiftet juni/juli har teamet inte haft några covid-patienter, därför planeras teamets medarbetare återgå till ordinarie tjänster.

– Covid-19-teamet är ett hemtjänstteam som arbetar med patienter som har konstaterad alternativt misstänkt covid-19-smitta och som är i behov av hemtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem. Även personer med covid-19 som kommit hem efter att ha varit inlagda på sjukhus har vårdats av teamet, berättar Malin Persson, enhetschef för kommunal hälso- och sjukvård i Lilla Edets kommun.

 

I teamet ingår tio undersköterskor som vanligtvis arbetar inom kommunens ordinarie hemtjänst.

 

– Medarbetarna i teamet är erfarna undersköterskor som är vana vid att arbeta flexibelt och självständigt. De har tillgång till egna bilar i arbetet, utgår från egen lokal och vistas inte med övrig personal under arbetspasset. De har också fått individuell utbildning inom begränsning av smittspridning; användning av skyddsutrustning och basala hygienrutiner. På så vis fick de extra bra förutsättningar att möta våra covid-19-patienter, säger Malin Persson.

 

Personalen i covid-19-teamet har inte arbetat i övrig verksamhet i kommunen under den tid de arbetar i teamet.

”Klart jag ställer upp”

– Vi valde att fråga undersköterskor från olika hemtjänstgrupper inom kommunen, för att det inte skulle bli så sårbart för någon grupp, berättar Malin Persson.

 

En av dem som tillfrågades om att delta i teamet var Mari Jershed. Hos henne fanns ingen tvekan, utan hon svarade direkt:

 

– ”Självklart, någon måste ju göra det. Klart jag ställer upp.” Och idag är jag glad att ha fått chansen att vara med. Vi arbetade snabbt ihop oss inom teamet och har samarbetat bra, hjälpts åt och stöttat varandra. Det har varit mycket intressant och jag tar med mig nyvunnen erfarenhet och kunskap, både om covid-19 och utifrån det erfarenhetsutbyte oss kollegor emellan som möjliggjorts.

 

Mari Jershed berättar också att hon, trots allt, känt sig trygg hela vägen:

 

– Vi har hela tiden haft tillgång till den skyddsutrustning som vi behövt och har fått tydliga instruktioner om vilken utrustning vi ska använda när och hur. Så jag har känt mig skyddad och trygg.

Mod, trygghet och engagemang

– Medarbetarna som tackade ja till att delta i teamet har verkligen visat mod, trygghet, flexibilitet och engagemang. Det är imponerande och jag är väldigt tacksam över att de ställde upp på detta när behov av ett covid-19-team uppstod. De har gjort ett fantastiskt arbete! konstaterar Malin Persson.

Till och med vecka 27 hade teamet patienter. Därefter har ingen med konstaterad eller misstänkt covid-19-smitta varit i behov av hemtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i Lilla Edets kommun. Därför har socialförvaltningen beslutat att covid-19-teamet endast ska finnas kvar augusti månad ut. Teamets medarbetare återgår därmed till sina ordinarie arbeten inom hemtjänsten. Men skulle läget förändras under hösten finns möjlighet att starta upp teamet på nytt.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »