Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-02-19
Senast uppdaterad: 2019-02-20

Högstorpsspåret får ny belysning

De belysningsstolpar som utgjorde en fara för allmänheten i elljusspåret på Högstorpsspåret har åtgärdats. Nu påbörjas arbetet med att montera nya stolpar och belysning och beräknas vara färdigt till midsommar.

Under vintern har arbetet med belysningsstolparna påbörjats och alla stolpar i dåligt skick har plockats bort eller åtgärdats. Nu har monteringsarbetet för nya stolpar, armaturer och LED-lampor påbörjats vilket medför att delar av sträckan kan vara tillfälligt avstängd då arbetsfordon är på plats i spåret.


Ryrsjön – Stickebacken

I ett första steg berörs sträckan Ryrsjön – Stickebacken av arbetet. Nästa steg blir slingan efter Stickebacken där samtliga stolpar kommer att bytas ut, nya fundament gjutas och nya armaturer monteras.

Arbetet beräknas pågå under hela våren och vara klart på hela sträckan till midsommar. Tidigare har Eva Lejdbrandt, verksamhetschef för kultur och fritid varit väldigt positiv till arbetet:

– Det kommer bli ett riktigt lyft för hela elljusspåret när den nya belysningen kommer på plats under våren, det känns väldigt roligt!

Det går bra att nyttja spåret på kvällstid men då använder man spåret på egen risk under tiden belysningen inte är fullständig.

Rödmarkering visar den berörda sträckan Ryrsjön – Stickebacken

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »