Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-05-20
Senast uppdaterad: 2021-05-20

Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet!

Närbild på en flicka, bara halva ansiktet syns i bild

Nu stundar snart ett härligt sommarlov för våra barn och ungdomar. Tyvärr ser inte verkligheten ut så för alla. Ibland står skolbänkar tomma när höstterminen börjar igen. Tillsammans kan vi se till att detta inte sker! Genom att vara extra uppmärksam kan du vara den som gör skillnad för ett barn eller en ung vuxen.

Sommarlovet ska vara ett välkommet avbrott i vardagen. Så är det tyvärr inte för alla. För de barn och unga som lever i en hederskontext kan skolan vara en fristad och en plats där de kan vara sig själva. I skolan finns också möjlighet till kontakt med andra vuxna än föräldrar och släktingar. En del barn och ungdomar riskerar ett annat sommarlov, exempelvis att föras ut ur landet för att giftas bort, förlovas eller könsstympas mot sin vilja. Det är viktigt att du som möter barn och unga vet vart du kan vända dig för att hjälpa till.

Var extra uppmärksam

Var extra uppmärksam inför terminsavslutningen. Ta dig tid att lyssna på det barn som visar tecken på utsatthet, uttrycker en oro inför en resa, att det ska bli en stor fest eller liknande och tveka inte att ta stöd och hjälp. Det räcker med att en enda person bryr sig och agerar - den personen kan vara du!

Isolering i hemmet på grund av Covid-19

Den situation som råder i samhället idag tvingar många att stanna hemma med anledning av Covid-19. Detta ökar risken för utsatthet. Att isoleras i hemmet, utan möjlighet att gå till skolan, träffa vänner eller delta i fritidsaktiviteter kan innebära en extra utsatthet för de barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck.

Polisanmälan

Vid misstanke om pågående eller planerat brott, gör en polisanmälan.

Ring 112 om det är akut och 114 14 för att göra en anmälan.

Orosanmälan

Om du misstänker eller vet att ett barn eller ungdom far illa ska du direkt göra en orosanmälan till socialtjänstens Mottagningsgrupp i Lilla Edets kommun.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till Mottagningsgruppen. Länk till annan webbplats.

Arbetar du med barn och unga?

Om du är yrkesverksam och arbetar med barn och ungdomar och känner oro kan du få råd och stöd av Nationella stödlinjen tel. 010-223 57 60.

Mer information och stödmaterial hittar du på hedersfortryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du själv utsatt?

Om du själv är utsatt kan du vända dig till skolpersonal, socialtjänsten i din kommun, hälso- och sjukvården eller polisen. Mer information hittar du på hedersfortryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »