Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-04-10
Senast uppdaterad: 2014-04-10

Hur kan Lödöse utvecklas som besöksmål?

Det är en fråga som kommunens nya projektledare Erik Larsson snart kan svara på. Under året ska han undersöka kommunens potential att utvecklas som turistdestination. Fokus kommer att ligga på Lödöse. När Erik är klar kommer han att lämna förslag på hur en utveckling kan se ut.

Erik har en gedigen bakgrund inom turismområdet. Han har pluggat turistvetenskap och företagsekonomi på Mittuniversitetet och arbetat med turism på många olika sätt. Till exempel har han varit turismansvarig i Oxelösund, varit med och skapat det som idag är Visit Roslagen AB och arbetat med Västra Götalands turistwebbplats. Han valde att söka sig till Lilla Edets kommun på grund av inspirerande arbetsuppgifter och närhet till hemmet.

- I Lödöse finns det en jättehäftig attraktion i form av museet, men i övrigt finns det inte så mycket ur ett turistperspektiv. Det blir en ny utmaning för mig att titta på hur Lödöse ska bli det naturliga besöksmålet för personer i närområdet, Sverige och internationellt, säger Erik.

Att Lödöse har potential ser han ingen tvekan i. Det finns en betydelsefull historia, där Lödöse var en av Sveriges viktigaste knutpunkter.

- Lödöse har fått nya förutsättningar i och med pendelstationen och nya E45:an. Det är positivt! Det ger Lödöse möjlighet att hänga på den tillväxt som sker i Göteborgsområdet.

Erik ser många fördelar med att utveckla turismen i Lödöse, inte bara för besökarna och näringslivet. En utveckling visar också upp en bra sida för de som funderar på att flytta till kommunen och skapar en trevligare ort för de som redan bor där. Till exempel kan turismen få sysselsättningen att öka och den har ett stort exportvärde. Som exempel nämner Erik att den totala sysselsättningen ökade med 0,9 % år 2012 i Sverige. Inom turismen ökade det samtidigt med hela 5,7 %. Dessutom gav utländska besökares konsumtion i Sverige 85 % mer än vad järn- och stålexporten gjorde och tre gånger mer än personbilsexporten.

Eriks tjänst finansieras av EU-pengar och sträcker sig till att börja med året ut. Han kommer bland annat att genomföra djupintervjuer med nyckelpersoner inom näringsliv och föreningsliv. Några intervjuer är redan gjorda och Erik ser redan en viktig sak att lyfta i sitt förslag - att använda de lägen som finns längs med älven på ett bättre sätt.

 
Är du en viktig representant inom näringsliv eller föreningsliv i området? Välkommen att kontakta Erik Larsson, 0520-65 95 81.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »