Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-10-16
Senast uppdaterad: 2017-10-16

Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans?

Välkommen att inspireras och inspirera kring frågan om hur företag med naturen (jord, skog, vatten) som resurs, kan skapa tillväxt och utveckling så att det är möjligt att anställa fler.

Under fyra tillfällen under 2017 arrangerar Lilla Edets kommun, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolandet, dialogsamtal med möjlighet att träffas kring frågan: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans? Syftet är att undersöka hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa det inkluderande samhälle vi vill ha.En av de stora utmaningarna för alla kommuner idag är frågan om hur vi löser integrationen av nyanlända. För att lösa dessa komplexa frågor är samarbete och medskapande viktigt.De två första dialogsamtalen handlade om hur kultur underlättar integration samt om hur man kan skapa billigare och spännande boenden för unga och nyanlända. Tisdag 24 oktober fokuseras samtalet kring hur företag med naturen (jord, skog, vatten) som resurs, kan skapa tillväxt och utveckling så att det är möjligt att anställa fler.Programmet inleds med en presentation av Lilla Edets kommuns arbete för integration samt LRFs arbete i kommunen. Ägarna av Musselbaren från Ljungskile/Smögen berättar om hur de fann varandra och vad det inneburit för bägge parter. Mai Lundell, integrationssamordnare i Lilla Edets kommun, berättar om Fjärdhundraland - ett spännande landsbygdsprojekt i Uppland där man samlat landsbygdsföretagare i en ekonomisk förening för att utveckla bygdens resurser tillsammans. Dialogsamtalen avslutas med en kreativ workshop ledd av Tinna Harling, auktoriserad processledare inom cultural planning och planarkitekt i Tjörns Kommun.Målet är att ta fram goda idéer för framtida utvecklingsprojekt.Dialogsamtalen finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Anmälan

Meddela senast den 20 oktober om du kommer. Kontakta Mai Lundell, mai.lundell@lillaedet.se, 0520-65 99 55.Datum: Tisdag 24 oktober, kl. 18.30-21.00
Plats: Hjärtumsgården, Nedre Hjärtum 120, Hjärtum
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »