Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-05-28
Senast uppdaterad: 2021-05-28

Hur upplever unga i kommunen sina liv? Gör ett quiz och ta reda på det!

Converseskor i fokus på ungdom som halvligger ner i en stadsmiljö

Hur har ungdomarna i Lilla Edets kommun det? Gör ett quiz och få reda på hur ungdomarna upplever sin vardag!

Quizet är konstruerat utefter resultatet av Lupp-undersökningen, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp-undersökningen genomfördes i Lilla Edets kommun hösten 2020 för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Undersökningen är framtagen av MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 

Frågorna gav svar på hur unga ser på fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa och livstillfredsställelse, arbete och framtid.

Quiz ger inblick

Nu har Göteborgsregionen, GR, satt samman ett quiz för vår kommun. Gör quizet och få en inblick i ungdomarnas vardag och tankar om framtiden i Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »