Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-03-19
Senast uppdaterad: 2021-03-19

Hur vill du att ditt barn minns dig om 20 år?

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Nu erbjuder Lilla Edets kommun föräldrautbildningar i form av digitala gruppträffar via Teams för alla föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Nästa omgång gruppträffar startar måndag 3 maj. Välkommen med din anmälan senast söndag 18 april!

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Gruppträffar för föräldrar

ABC (Alla Barn i Centrum) är gruppträffar för alla föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Programmet har utvecklats av kommuner i Stockholms län på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN’s barnkonvention.

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

På grund av coronapandemin hålls nu gruppträffarna digitalt via Teams.

Värdefulla timmar

ABC består av fyra digitala gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest sex deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Vi träffas digitalt via Teams. Du kan välja mellan att gå kursen på dagtid kl. 10.30-12.30 eller kvällstid kl. 17.00-19.00 under fyra tillfällen under våren.

Läs mer om ABC och anmäl dig senast söndag 18 april på lillaedet.se/abc Öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »