Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-12-16
Senast uppdaterad: 2020-12-15

Idag lanseras Lilla Edets kommuns antagna klimatlöften

Kommunalråd Julia Färjhage.

Lilla Edets kommun har antagit klimatlöften som ska genomföras under 2021. Idag, 16 december, lanseras länets kommuners löften via ett digitalt direktsänt evenemang som alla kan ta del av.

Ett samlat klimatarbete i länet drivs genom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, där Lilla Edets kommun, tillsammans med länets övriga kommuner och andra aktörer, ingår. Inom ramen för detta samarbete har kommunerna bjudits in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021.

 

Kommunstyrelsen i respektive kommun tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun har beslutat att anta fyra av 20 redan formulerade klimatlöften.

 

– Jag är glad att vi är med och bidrar i det samlade klimatarbetet i Västra Götalandsregionen. Våra åtaganden innebär att vi minskar kommunens negativa påverkan på klimatet och har också direkt koppling till kommunens målsättning om en hållbar kommun, säger Julia Färjhage, kommunalråd.

Direktsänd lansering 16 december

I eftermiddag, 16 december kl. 15.30-16.30, arrangeras en digital lansering av ”Kommunernas klimatlöften”. Alla är välkomna att följa lanseringen som direktsänds från en studio i Regionens hus i Göteborg.

 

Under sändningen presenteras varje kommuns antagna klimatlöften, liksom en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs. Vi får också se när landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson tar emot kommunernas löften.

 

Sändningen kan du se via denna länk: https://klimat2030.se/klimatloften/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommuns antagna klimatlöften

Av 20 klimatlöften, formulerade inom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, har Lilla Edets kommun avlagt dessa fyra:

 

  • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
  • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
  • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
  • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

 

Därutöver görs ytterligare åtgärder inom olika områden, vilka kommunen kommer att fortsätta att arbeta med 2021.

 

– Jag tycker att vi har lagt oss på en rimlig nivå utifrån de resurser vi har i dagsläget. Samtidigt hoppas jag att vi i framtiden kommer ha förutsättningar att kunna höja vår ambitionsnivå och anta ytterligare klimatlöften kommande år, säger Kristian Nordström, miljö- och bygglovschef i Lilla Edets kommun.

 

Läs mer om ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och ”Kommunernas klimatlöften” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »