Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-09-10
Senast uppdaterad: 2015-09-10

Information till dig som har en enskild dricksvattentäkt

Det är du som fastighetsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av er dricksvattenbrunn och att vattenkvaliteten uppfyller lagkraven.

Vattnet i din brunn påverkas av årstid, väderförhållanden och användning. Vid kraftiga regn och översvämning kan ämnen frigöras från mark och omgivning vilka kan påverka dricksvattnet i brunnar.

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras över tid och det kan vara problem med vattnet utan att du märker det. Det är därför viktigt att regelbundet se över brunnens skick och vattnets tillstånd för att tidigt upptäcka eventuella förändringar i vattnets kvalitet.

Här kan du läsa mer om enskilt vatten.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »