Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-07-22
Senast uppdaterad: 2013-07-15

Innan du börjar bygga

husbygge
Påbörja aldrig en byggnation utan att det finns ett skriftligt startbesked. Sedan 2 maj 2011 har sanktionsavgifterna ökat betydligt. Det blir dyrt att bygga utan bygglov och dessutom kan du bli tvungen att riva det olovligt byggda.

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov, anmälan eller startbesked eller om du börjar använda det du har förändrat innan du får slutbesked kallas det för olovligt byggande. För olovligt byggande måste kommunen, enligt regeringsbeslut, ta ut en byggsanktionsavgift. 
 
Att inte följa lagen är kostsamt eftersom kommunen varken får sänka eller kan låta bli att utdöma avgiften. Det är viktigt att veta att avgiften tas ut även om åtgärden inte skett avsiktligt eller genom oaktsamhet.
 

Exempel på avgifter

  • Påbörja utan startbesked för en ny enplansvilla på 200 m²: 44 000 kronor
  • Påbörja utan startbesked för tillbyggnad på 50 m² av en enplansvilla: 22 000 kronor
  • Utan bygglov bygga en villa på 200 m² bruttoarea: 335 500 kronor
  • Utan bygglov bygga till en villa med 50 m² bruttoarea: 104 500 kronor

 
Mer information om olovligt byggande

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »