Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-05-21
Senast uppdaterad: 2019-05-22

Inom kort snyggas miljön på Lödöse torg upp

Inom kort möts du av ett uppsnyggat torg i Lödöse. Till hösten kan du tycka till om en framtida utformning av torget i en medborgardialog.

Delarna av den gamla fontänen och träbron kommer att grävas bort och ersättas med nytt gräs och asfalt. Samtidigt ställs nya sittmöbler ut som skapar nya möjligheter för torgets användning. Betongsuggorna som står längs med lekplatsen försvinner och häckarna ska klippas.

Att röja och snygga upp torgmiljön är ett första steg mot att sedan utforma en ny torgmiljö - där du som medborgare kommer att kunna vara med och påverka!

Tyck till i en medborgardialog till hösten

Under september kommer det att finnas en utställning på Lödöse torg. Utställningen inspirerar till att komma med önskemål kring torgmiljön. Då kommer vi att fråga dig hur du vill att torget ska se ut. Dina synpunkter kommer att ligga till grund för utformningen av en framtida torgmiljö. 

 

Har du redan nu tankar och idéer? E-posta då tekniska@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »