Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-10-11
Senast uppdaterad: 2013-10-11

Inventering av fladdermöss

I Lilla Edets kommun har det utförts en inventering av fladdermöss under 2012-2013. Fältundersökningar har gjorts på 16 olika ställen i kommunen och sammanlagt identifierades nio olika arter. Talrikast och mest utbredd var norisk fladdermus, bland dom mer sällsynta arterna bör särskilt nämnas sydfladdermus och fransfladdermus som är klassade som starkt hotade samt sårbara i den svenska rödlistan över hotade arter.  

Under en av kvällarna höll inventeraren Peter bohman ett föredrag och en fladdermusexkursion i Ströms slottpark. Drygt 30 personer deltog i aktiviteten och fick möjlighet att uppleva inte mindre än fyra olika fladdermusarter.  Mer information hittar du i Naturcentrum AB:s rapportPDF.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »