Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-08-03
Senast uppdaterad: 2018-08-03

Kalkning av sjöar med helikopter

Just nu pågår den årliga kalkningen av sjöar, våtmarker och vattendrag i Lilla Edets kommun. Kalkning med helikopter inleddes under torsdagen och kalkning med båt kommer att ske senare under sommaren.

Kalkning motverkar försurning i mark och vatten och används som ett sätt att motverka skador på djur och växter. Kalkningen är en viktig del i arbetet med att nå de nationella och regionala miljömålen. Flera sjöar och mindre vatten i kommunen kommer att kalkas med hjälp av helikopter från och med torsdag eftermiddag och över helgen. Kommunen är beställare av kalkningen, som utförs av entreprenören MOVAB.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »