Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-11-02
Senast uppdaterad: 2017-11-02

Kalkning av sjöar med helikopter

Just nu pågår den årliga kalkningen av sjöar, våtmarker och vattendrag i Lilla Edets kommun. Kalkningen har gjorts med båt i vissa sjöar och nu inleds också kalkning med helikopter.

Flera sjöar och mindre vatten i kommunen kommer att kalkas med hjälp av helikopter under några dagars tid. Kommunen är beställare av kalkningen, som utförs av entreprenören MOVAB.

Motverkar försurning

Kalkning motverkar försurning i mark och vatten och används som ett sätt att hindra skador på djur och växter. Kalkningen är en viktig del i arbetet med att nå de nationella och regionala miljömålen.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »