Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-10-29
Senast uppdaterad: 2015-10-29

Kameraövervakning godkänd vid Lödöse Södra

Länsstyrelsen har idag godkänt ansökan om kameraövervakning av Norra pendelparkeringen vid Lödöse S. Lilla Edets kommun skickade in ansökan i juni på grund av ett ökat problem med bland annat skadegörelse och inbrott. Syftet med övervakningen är att förebygga, förhindra samt att utreda brott och öka kommuninvånarnas trygghetskänsla.

— Jättepositivt att länsstyrelsen godkänt vår ansökan. Vi är väldigt glada över beslutet då kommuninvånarnas trygghet och säkerhet är viktig för oss, säger Julia Färjhage, kommunalråd i Lilla Edets kommun.  

Det är sex kameror som länsstyrelsen gett tillstånd till på grund av ökade problem med skadegörelse, inbrott i parkerade fordon, cykelstölder samt annan vandalisering på området. Åtgärder har tidigare vidtagits från både kommunen, polisen och andra parters sida för att motverka händelserna. Bland annat har bevakning och rondering satts in, skyltar har satts upp för att varna för inbrott samt att belysningen har förbättrats i området. Åtgärderna har tyvärr inte räckt till, det var av den anledningen som kommunen ansökte om tillstånd och som nu har godkänts.

— Polisen har varit en resurs och stor hjälp i arbetet med att ansöka om tillstånd. Nu fortsätter vi arbetet tillsammans med polisen för att vidareutveckla arbetet med att ge kommuninvånarna trygghet i Lödöse, berättar Eva-Lena Julin Rydbo, folkhälsosamordnare i kommunen.

Självklart är det en önskan att få upp kameraövervakningen så fort som möjligt.  

— Nu påbörjas processen med att upphandla avtal för övervakningen. Processen kommer dock att ta tid. Det tar åtminstone ett par månader innan kamerorna finns på plats, avslutar Eva-Lena.   

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »