Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-10-16
Senast uppdaterad: 2014-10-16

Kommunen byter till ursprungsmärkt el

Sedan september i år köper Lilla Edets kommun 100 % ursprungsmärkt el. Med vind- och vattenkraft samt bioenergi driver nu kommunen sina anläggningar. Utsläppen minskas med 1 690 ton koldioxid per år, det är lika mycket koldioxid som 750 bilar släpper ut om året.

— Detta stärker kommunens miljöprofil och går helt i linje med kommunens energimål, säger Björn Svensson, kommunens energi- och fastighetsingenjör.

Att köpa ursprungsmärkt el är en garanti som intygar att all el kommer från förnybara energikällor.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »