Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-08-24
Senast uppdaterad: 2012-08-30

Kommunen certifieras av vård- och omsorgscollege

Handslag
Idag, fredagen den 24 augusti, kommer Lilla Edets kommun att certifieras av vård- och omsorgscollege ihop med Ale kommun i Ale gymnasium.

Vård- och omsorgscollege (VO-college) är en nationell satsning där utbildning och arbetsliv samarbetar för en vård- och omsorgsutbildning av högsta kvalitet.

Samverkan mellan utbildare och arbetsliv


Samverkan sker på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. VO-college ska bidra till att behovet av välutbildad personal inom vård och omsorgsyrken uppfylls och utbildningen sker i nära samverkan mellan arbetslivet för att möta de krav som finns i vardagen.

Modern utbildning med hög kvalitet


VO-College ska ge den studerande en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik. Den studerande ska också ha stort inflytande över det egna lärandet. Både nya studerande och redan anställda får utbildning och kompetensutveckling inom VO-College.

Varför vård- och omsorgscollege?


Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård och omsorg. VO-College agerar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg, både genom ungdoms- och vuxenutbildningen.

Vilka är vinnare?


Vård- och omsorgstagaren får vård och omsorg med hög kvalitet.

Arbetsgivaren får personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.

Den studerande får en modern och attraktiv utbildning, som ger anställningsbarhet, med garanterad kvalitet alternativt en god grund för vidare studier. - Anställda får en möjlighet till kompetensutveckling.

Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra. Man får också garanterade praktikplatser med kompetenta handledare.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »