Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-04-27
Senast uppdaterad: 2015-04-27

Kommunen har fått bidrag i projektet Skapande skola

Kulturrådet delar varje år ut statsbidraget Skapande skola till landets grundskolor. Skapande skola är tänkt att bidra till ett stärkt samarbete mellan kultur och skola. I år kom runt 400 ansökningar in. Kultur och Fritid inom Lilla Edets kommun har beviljats ett bidrag på 250 000 kronor. För bidraget ska tre projekt utföras inom områdena konst, film samt litteratur.

Tanken bakom Skapande skola är att det ska bidra till ett stärkt samarbete mellan det professionella kulturlivet och skolverksamhet. Målet är att ge eleverna tillgång till kulturens olika uttrycksformer och att deras möjligheter till att skapa på egen hand ökar. Skapande skola är ett komplement till skolornas budget för att utföra kulturverksamhet i skolor. Statsbidraget har funnits sedan 2008.

— Bidraget vi får genom Skapande skola ger möjlighet till ökade kulturaktiviteter som bidrar till att skapa och återväcka elevernas lust till lärande, berättar Johanna Ljung Abrahamsson, Kultur och Fritid.
 

Projekt under 2015


I år ansöktes det om tre projekt inom konst, film och litteratur riktat mot låg-, mellan- och högstadieelever. Konstprojektet har i år fokus på återvinning med tanken om att kreativitet går att använda för att skapa, reflektera och fundera kring jordens resurser. I det andra projektet vars fokus är film ska deltagarna samarbeta och skapa filmberättelser som är baserade på antingen egna idéer eller efter teman och värdegrundsfrågor. Det sista projektet handlar om hur litteratur är mer än bara böcker och med inriktning mot spokenword.

Projekt under tidigare år


Ett tidigare projekt inom Skapande skola som genomfördes 2013 i Lilla Edets kommun tillsammans med Lödöse museum var ett projekt med skolelever kring ämnet historia.  
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »