Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-07-15
Senast uppdaterad: 2020-07-15

Kommunens tillgång till skyddsutrustning är god

Malin Persson, enhetschef för kommunal hälso- och sjukvård samt t.f. medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Tillgången på skyddsutrustning inom Lilla Edets kommuns vård- och omsorgsverksamheter är god. Jag känner mig väldigt trygg med de beställningskanaler vi har, säger Malin Persson, t.f. medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vilken skyddsutrustning som kommunens verksamheter inom vård och omsorg ska använda styrs av Vårdhygien i Västra Götalandsregionens riktlinjer.


– Dessa riktlinjer ändras ofta, i takt med att erfarenheten och kunskapsläget kring covid-19 förbättras. Det medför att det som gäller idag inte behöver vara det som gäller i morgon. Så vi måste ständigt vara på tårna. Vi har hela tiden följt Vårdhygiens riktlinjer till punkt och pricka. När riktlinjerna har ändrats har vi direkt även ändrat våra rutiner, berättar Malin Persson, enhetschef för kommunal hälso- och sjukvård samt t.f. medicinskt ansvarig sjuksköterska då ordinarie MAS är på semester.

Utrustningen som används

Basen är de basala hygienrutinerna, som verksamheterna alltid följer, även när coronapandemi inte råder.


– Basala hygienrutiner innebär bland annat rutiner för hur förkläden och handskar ska användas samt hur handhygienen ska skötas.


Förutom handskar och förkläde ska, enligt Vårdhygiens riktlinjer som gäller i skrivande stund, visir användas vid all patientnära vård när man är närmare än en meter. Då visir köpts in av flera olika leverantörer kan dessa se lite olika ut.


– Vid minsta misstanke om eller vid bekräftad covid-19 kompletterar vi skyddsutrustningen också med ett vätskeavvisande munskydd, säger Malin Persson.

Tillgången är god

– Tillgången på skyddsutrustning inom Lilla Edets kommuns vård- och omsorgsverksamheter är god. Jag känner mig väldigt trygg med de beställningskanaler vi har, konstaterar Malin Persson.


För att kunna få en överblick över tillgången av skyddsmaterial och säkerställa att alla enheter får samma tillgång, centraliserades kommunens lager av skyddsutrustning i början av mars.


– Den lösningen har fungerat mycket bra.


Beställningar av skyddsmaterial görs fortfarande genom sedvanliga kanaler. I samband med den tillgångsrapportering som regionens alla kommuner gör varje vecka till västsvenska kommunalförbundens samorganisation VästKom, kan ytterligare material beställas via deras webbshop om behov finns.


– Varje vecka rapporterar vi även vår tillgång på material till Socialstyrelsen. I riktigt akuta situationer finns möjlighet att göra en så kallad begäran hos Socialstyrelsen. Då levereras materialet inom ett-två dygn. Men vi har aldrig hamnat i ett läge där vi stått utan skyddsmaterial, konstaterar Malin Persson.


Samtidigt är det viktigt att alla kommuner och regioner agerar solidariskt när det gäller inköp av skyddsmaterial, då tillgången trots allt är begränsad.


– Börjar någon aktör köpa på sig större mängder än de behöver kan detta medföra att andra kommuner med verkliga behov står utan material. Men några sådana tendenser har vi inte märkt av utan detta sköts på att bra sätt av regionens aktörer.

Kunskap och engagemang

Även om rutinerna kring vilken skyddsutrustning som ska användas och hur den ska användas är desamma för kommunens olika verksamheter skiljer sig verksamheternas behov en del.


– På våra särskilda boenden har vi behövt skapa utrymme för förvaring av skyddsmaterial. Till våra medarbetare på hemtjänsten, som går eller åker hem till sina patienter, har vi istället ordnat väskor med utrustning till var och en som de kan ta med sig, berättar Malin Persson.


Men det är inte bara användningen av skyddsutrustning som är viktigt. Även kunskap kring hur utrustningen ska tas på och av är av största vikt för att både medarbetare och patienter ska skyddas mot smitta. Vårdhygien har tagit fram bra instruktionsfilmer som alla medarbetare fått ta del av, såväl nya som erfarna. Även ansvarig sjuksköterska på varje enhet har vid behov visat personalen hur detta ska gå till.


– Stundtals har det under våren funnits en viss oro och funderingar bland medarbetare kring smittorisk och det nya sättet att arbeta, vilket är förståeligt. Men trots att riktlinjerna så ofta har ändrats är min upplevelse att vi har jobbat in oss väldigt bra och att medarbetarna nu känner sig bekväma med rutinerna på såväl våra boenden som inom hemtjänsten.


Malin Persson vittnar också om ett stort engagemang hos medarbetarna inom vård och omsorg.


– Alla medarbetare har varit engagerade kring att hålla sig uppdaterade i nya rutiner. De har även stöttat och ställt upp för varandra och verksamheten på ett fantastiskt sätt.

Malin Persson med handskar, förkläde och visir samt vätskeavvisande munskydd som används vid minsta misstanke om eller vid bekräftad covid-19.

Malin Persson med handskar, förkläde och visir som används vid all patientnära vård när man är närmare än en meter. Då visir köpts in av flera olika leverantörer kan dessa se lite olika ut.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »