Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-11-02
Senast uppdaterad: 2020-11-03

Kommunfullmäktiges extra sammanträde onsdag kväll

I kommunfullmäktige fattas beslut som du som kommuninvånare garanterat märker av i ditt dagliga liv. Onsdag 4 november 2020 har kommunfullmäktige extra sammanträde kl. 18.00.

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas och går att titta på live och i efterhand.


Dagordning, handlingar och länkar till sändningarna hittar du på lillaedet.se/KF

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

Mål- och resursplan för Lilla Edets kommun 2021 samt flerårsplan för 2022-2023, reglementen för nämnder och styrelser, motion om oppositionsrådets vara eller icke vara samt motion om att sänka politikerarvodet i Lilla Edet.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen. Länk till webbsändningen.

Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »