Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2022-04-20
Senast uppdaterad: 2022-04-20

Kom och prata vandringsleder med oss!
- fysiskt Fika med kommunalråden

Vi vill veta vad som är viktigt för dig för att du ska få en positiv naturupplevelse utmed en vandringsled! Välkommen till årets första fysiska Fika med kommunalråden torsdag 21 april kl. 17-19 i kommunhuset.

Ett projekt för inventering och upprustning av Lilla Edet kommuns vandringsleder har inletts. Nu får du som kommuninvånare möjlighet att tycka till och dela med dig av dina synpunkter och behov kring lederna. Torsdag 21 april kl. 17-19 är du välkommen till

fysiskt Fika med kommunalråden i kommunhuset, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet.


Förutom våra kommunalråd Julia Färjhage och Mona Burås Dieng finns också politiker från samhällsnämnden samt Susanne Vehmanen och Anna Berlin från stadsmiljöenheten på plats för att prata med dig om vad som är viktigt för att du ska få en positiv naturupplevelse utmed en vandringsled.


Har du inte möjlighet att komma vid detta tillfälle kan du istället under perioden 11 april – 8 maj framföra dina tankar i webbformuläret på lillaedet.se/tycktillvandringsleder Öppnas i nytt fönster.


Det går också bra att lämna synpunkter genom att ringa till Medborgarservice på 0520-65 95 20.

Inventering och upprustning av leder

I ett första steg genomförs en inventering i fält av alla kommunala vandringsleder och ett underlag för förslag på prioriteringar och fortsatt underhåll tas fram, i form av ett LONA-projekt. Vad som sedan ska genomföras beslutas av samhällsnämnden. Projektet delfinansieras med statliga bidrag från Länsstyrelsen.

Läs mer om inventeringsprojektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »