Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-11-20
Senast uppdaterad: 2015-11-20

Kompetensutveckling för lärare

Kommunens skolor har under två års tid arbetat med det pedagogiska förhållningssättet Bedömning för lärande, BFL. Förhållningssättet används i kommunens skolor - från förskoleklass till grundskolan. BFL grundar sig på nationell och internationell forskning. Det är ett led i kompetensutvecklingen som pågår för lärare i kommunen.

Från början sågs BFL som ett långsiktigt projekt, numera har det övergått till att vara ett förhållningssätt som skolorna arbetar efter. BFL:s grundtanke är att utveckla lärarnas undervisning och på sikt ge effekten att elever lär sig mer och når målen i större utsträckning. Bedömning för lärande innebär att ge eleverna kunskapen om att veta vilka förväntningar som finns på dem. Bland annat har lärare arbetat med förhållningssättet genom att visa elever vad som krävs för en viss betygsnivå med exempel på andra elevers arbeten från Skolverkets webbplats.

— BFL innebär att bedöma var eleven är i förhållande till lärandet och att eleven får reda på sin utveckling under tidens gång, berättar Yvonne Jansson Sandberg, förstelärare och samordnare för BFL i Lilla Edets kommun.

Samarbete mellan skolor


En del i att arbeta med BFL är det kollegiala lärandet. En gång i månaden träffas lärare i Lilla Edets kommun, från olika skolor, för pedagogiska diskussioner.

— Vid dessa möten får vi möjligheten att diskutera med fler kollegor samtidigt. Det är särskilt viktigt om du arbetar på en liten enhet, säger Yvonne Jansson Sandberg.

Anneli Eriksson, rektor på Fuxernaskolan 7-9, stämmer in och fortsätter:

— Arbetssättet har skapat en dialog mellan kollegor där diskussioner förs sinsemellan för att utvecklas vidare. I lärgrupperna finns det möjlighet att dela med sig av sina kunskaper mellan kollegor och skolor som på sikt ska leda till högre måluppfyllelse.

Idag har skolorna i Lilla Edets kommun ett skolresultat som är det bästa på tio år.

— Resultatet i år är något som vi är stolta över. Elevernas kunskaper efter årskurs 9 hänger förstås ihop med alla åren i skolan, men samtidigt så ligger det nära till hands att koppla en del av det goda resultatet till arbetet med BFL, säger Anders Nordgren, biträdande förvaltningschef, bildningsförvaltningen.

Helhetsfokus gällande kompetensutveckling


Idag finns ett fokus på helheten i stort gällande kompetensutvecklingen i kommunens skolor. När nya medarbetare börjar blir de introducerade i arbetet med BFL och uppföljning sker kontinuerligt för alla medarbetare.  

— Genom att vi på våra skolor arbetar med BFL visar vi som kommun att vi är måna om skolutveckling och det i sin tur kan på sikt göra det lättare att rekrytera nya lärare, berättar Anneli Eriksson.

Ett fortsatt led i skolutvecklingen är det kollegiala lärandet.  

Mer information


Läs mer om Bedömning för lärande på vår webbplats.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »