Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-11-07
Senast uppdaterad: 2019-11-07

Korrigering av barnomsorgsavgift för dig som betalar maxtaxa 

På grund av ett systemfel har avgiften för maxtaxa på barnomsorgs- och fritidshemsfakturorna i några fall blivit fel. Nu korrigeras den på november månads faktura. De som berörs får också ett brev hem.

Avgiften för maxtaxa fr.o.m. januari – oktober 2019 har beräknats på 2018 års taxa, vilket innebär att du som betalar enligt maxtaxa har fakturerats en för låg avgift under perioden. Felet har nu rättats till och därför kommer en justering att ske på november månads faktura som kommer till dig under vecka 46.

På fakturan kommer det stå ”Korrigering” och den totalsumma som ska betalas. För dig som har autogiro dras den korrigerade avgiften automatiskt.
Exempel: Om du har ett barn i barnomsorg är skillnaden mellan 2018 års taxa och 2019 års taxa, 43 kronor/månad. Om du har ett barn på fritidshem är skillnaden mellan 2018 års taxa och 2019 års taxa, 28 kronor/månad.


Information om 2019 års taxor och avgifter finns på kommunens webbplats, lillaedet.se/barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under rubriken Avgifter och regler.


Du som önskar en avbetalningsplan på den förhöjda avgiften eller har andra frågor kring detta, kontakta barnomsorgsadministratör Linda Svanberg, linda.svanberg@lillaedet.se, 0520-65 99 10.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »