Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-05-23
Senast uppdaterad: 2018-05-23

 Krisberedskapsveckan 28 maj – 3 juni

Sverige är ett tryggt land och vi är många som är mer eller mindre oförberedda på en större kris. Men det kan vara bra att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Vet du vad du ska göra om vatten, el eller till exempel mobilnätet slås ut i flera dagar?

Regeringen menar att även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför behöver alla få information om hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig situation. Den 28 maj - 3 juni arrangeras nationella Krisberedskapsveckan i Sverige för andra gången.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” skickas ut till alla hushåll i landet

Under en vecka riktar vi uppmärksamheten mot krisberedskap tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har det övergripande ansvaret för landets beredskap för samhällskris. Då skickas också en broschyr ut till alla hushåll i Sverige, "Om krisen eller kriget kommer".

Broschyren är samhällsinformation från MSB och innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Det är händelser som kan påverka att samhällets service inte fungerar som vi är vana vid.

Tipspromenad med chans att vinna krislåda

Under Krisberedskapsveckan 28 maj- 3 juni är du välkommen att komma in till Medborgarservice i kommunhuset eller till biblioteket i Lilla Edet eller Lödöse, där du kan kika på hur innehållet i en krislåda kan se ut. Att ha en krislåda hemma är ett bra sätt att vara förberedd på att klara några dygn utan el, vatten och mat.

Du kan också gå en tipspromenad med chans att vinna en krislåda i pris. Tipspromenad med barnfrågor finns också.

Läs mer om krisberedskapsveckan

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »