Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-02-17
Senast uppdaterad: 2020-12-07

Kulturarenan - en framtida mötesplats

Anna Törnquist och Birgitta Holmström är arkitekterna bakom utformningen av kulturarenan.

Det var med en tanke om att skapa en mötesplats och ett nav för alla kommuninvånare i Lilla Edet som arbetet påbörjades med den nya kulturarenan. I kulturarenan möts tre verksamheter — bibliotek, musikskola och Folkets Hus. Målsättningen har varit att skapa en plats för många olika verksamheter och målgrupper. För att få veta mer om hur ett bibliotek planeras ställde vi några frågor till arkitekterna bakom planeringen och utformningen av biblioteket, Anna Törnquist och Birgitta Holmström.

Målsättningen från första början var att skapa en mötesplats där många olika verksamheter och aktiviteter kan pågå samtidigt och separat. Utformningen av den nya kulturarenan bygger på den medborgardialog som genomförts, studiebesök på andra bibliotek, inspiration och kunskaper från Kultur i Väst och samarbete med arkitekt och inredningsarkitekt samt erfarenhet från vår bibliotekspersonal. När lokalerna har planerats har hänsyn tagits till de prioriterade grupperna enligt bibliotekslagen. Dessa är barn och ungdomar, funktionsnedsatta, minoritetsspråk i Sverige och nya svenskar.
 
— En viktig del i arbetet var att se de samordningsvinster som finns med bibliotek, musikskola och Folkets Hus i en och samma lokal. I entrén blir lobbyn en gemensam mötesplats för verksamheterna, berättar Anna Törnquist.

I lobbyn finns möjlighet att läsa tidningar och tidskrifter, vänta på barnens aktiviteter på musikskolan eller på att aktiviteter ska starta på Folkets Hus och under tiden kan du dricka en kopp kaffe.

En skiss över hur biblioteket är utformat.

Utformning av lokalerna


Medborgardialogen var en av delarna som låg till grund för utformningen av biblioteket och den nya kulturarenan. Resultatet från medborgardialogen som pågick under delar av 2015 presenterades för både Anna Törnquist och Birgitta Holmström för att de skulle ha den i åtanke när utformningen av biblioteket tog fart.

— Medborgardialogen har tagits fasta på genom att skapa olika rumsbildande ytor för olika funktioner och grupper. Till exempel rymmer biblioteket en plats för yngre och äldre barn, kreativa sysslor, fika och matstunder, släktforskning, tyst läsning och för de dagliga besöken av medborgarna, berätta Birgitta Holmström.

Anna Törnquist fyller i:

— En viktig del i detta har varit att försöka förstå hur biblioteket på bästa sätt kan möta olika funktioner i en flexibel lösning som fungerar för många.

Vissa delar av bibliotekets inredning är även flyttbara, bland annat har många av bokhyllorna hjul som gör att de är lätta att flytta på. Det gör att ytorna går att använda till olika saker vid olika tillfällen beroende på behov.  

— Jag hoppas besökarna känner sig välkomna till biblioteket och kulturarenan. Förhoppningen är att biblioteket öppnar vägar till nya relationer och lockar folk till att använda det som ett offentligt vardagsrum, säger Birgitta Holmström avslutningsvis.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »