Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-01-14
Senast uppdaterad: 2016-01-14

Kulturarenan invigs den 16 april

Erik Larsson visar upp den gemensamma lobbyn för bibliotek, musikskola och Folkets Hus.

Äntligen finns det ett datum för invigning av kulturarenan! Lördagen den 16 april slår dörrarna upp till den nya kulturarenan där bibliotek, musikskola och Folkets Hus skapar en mötesplats i Lilla Edets centrum. Nu pågår ombyggnationen av lokalerna och efter det börjar böcker och inventarier ställas iordning för att allt ska vara klart till invigningen.

Erik Larsson är den som projektlett flytten av biblioteket och nu tar han vid i rollen som bibliotekschef. Att anställa en bibliotekschef är en del av den satsning som nu sker på biblioteksverksamheten.

— Det ska bli fantastiskt roligt att få vara med i den satsning som Lilla Edets kommun gör på biblioteksverksamheten. Nu ser vi på biblioteket fram emot att ta tillvara på de möjligheter som den nya kulturarenan ger oss, berättar Erik Larsson.

Det är flera orsaker som gjort att invigningen av den nya kulturarenan flyttats fram, bland annat beror det på bygglovsprocessen.

— Det är tråkigt att den första tidsplanen inte har kunnat förverkligas, men den extra tiden har också gett oss möjligheten att förbättra ytterligare. Den nya tidsplanen är väl tilltagen och med den känner vi oss trygga, säger Erik Larsson.

Arbetet pågår med att anpassa lokalerna till bibliotekets verksamhet. Här kommer bland annat en barnhörna och en ateljé finnas.

Nya lokaler och möjligheter


Kulturarenan skapar nya möjligheter för både medborgare och bibliotekspersonal. Under planeringen av kulturarenan har ett mål varit att locka nya målgrupper till biblioteket som utgår från de prioriterade målgrupperna enligt bibliotekslagen.
 
I kulturarenan är den gemensamma lobbyn en mötesplats för bibliotek, musikskola och Folkets Hus. I lobbyn ska du kunna läsa tidskrifter, umgås eller bara vänta på bussen samtidigt som du tar en kopp kaffe. I utrymmet finns även en vägg för konstutställningar. I en annan del av biblioteket ges möjlighet till målning eller pyssel i en ateljé. I närheten av den planeras ett utrymme för TV-spel. Längs med en av ytterväggarna ska du kunna studera med utsikt över torget.

— Även de lite mindre får ett eget område där sittpuffar, mjukare golv för skofria fötter och en inramning med hjälp av ett draperi blir en mysig plats, berättar Erik Larsson.

Det nya biblioteket kommer främst upptas av ett brett utbud av böcker då läsfrämjande åtgärder är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Flytten innebär dock att det lokala bokbeståndet minskas. Genom samarbetet Bibliotek i Väst som Lilla Edets kommun ingår i har du som låntagare fortsatt tillgång till ett stort antal titlar.

— Vi har möts av oron från kommuninvånare att bibliotek ska bli tomt på böcker men så blir det inte. Bibliotekets satsning på Bibliotek i Väst och på e-böcker ger ytterligare möjligheter att hitta den bok du söker. Dessutom går e-böcker att låna oberoende av tid och plats, säger Erik Larsson.

En våning ner hamnar det nya magasinet som blir en stor tillgång för bibliotekspersonalen. Där har en modernisering skett med bland annat trådlöst nätverk och ett nytt hyllsystem. Det ger personalen möjlighet att arbeta mer effektivt och innebär en förbättring av arbetsmiljön.

Arbetet pågår för fullt i lokalerna för det nya biblioteket.

Tidsplan fram till invigningen


Arbetet pågår nu med att anpassa lokalen till bibliotekets verksamhet. Lördagen den 16 april slår dörrarna upp till den nya kulturarenan där bibliotek, musikskola och Folkets Hus ingår. Nedan syns en preliminär tidsplan för hur arbetet fortskrider tills april.
 

Preliminär tidsplan


v. 51-8 pågår byggnation i lokalen.
v. 6 får bibliotekspersonalen tillgång till lokalen och då börjar befintliga möbler att placeras ut.
v. 7 påbörjas arbetet med att placera böcker i hyllor.
v. 7 börjar det nya magasinet att iordningställas.
v. 10 levereras och monteras de nya inventarierna som bland annat består av hyllor, lampor, fåtöljer, bord och stolar. Därefter kan även resterande böcker placeras ut och färdigställande sker av bokbeståndet.
v. 12 färdigställs och möbleras lobbyn.
v. 13-15 sker det sista iordningställandet inför invigningen av den nya kulturarenan, 16 april. 

Tidigare artiklar


I samband med utformningen av lokalen och kulturarenan har vi haft en dialog med kommunens invånare. Läs mer om medborgardialogen i våra andra artiklar:

Medborgardialog: Biblioteksflytt - med SFI-klass 
Medborgardialog: Biblioteksflytt - av och för ungdomar
Medborgardialogen för biblioteksflytten sammanställd

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »