Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-11-08
Senast uppdaterad: 2019-11-13

Lågflygande helikopter söker efter kvicklera med början 13 november

Med början den 13 november utför Statens geotekniska institut (SGI) helikopterflygningar för att söka efter kvicklera längs Göta älv. Flygningarna görs utmed Göta älvdalen, ca 600 m på var sida om älven mellan Älvängen och Bondeström, norr om Lilla Edet (se karta).

Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd över marken, med en mätram hängande under sig. Flygningarna sker tvärs älven längs parallella mätlinjer med 75 meters mellanrum.


Resultat från flygmätningen ger, tillsammans med annat underlagsmaterial från bland annat geotekniska fältundersökningar, en möjlighet att hitta kvicklera.

Mätningarna planeras starta den 13 november och pågå under ca en vecka, beroende på väderförhållanden. Undersökningen börjar troligen i området kring Lilla Edet och slutar vid Älvängen. Utegående hästar och andra djur kan störas av helikoptern.


Statens geotekniska institut (SGI) har i uppdrag av regeringen att minska skredsannolikheten i Göta älv. En del i det arbetet är att hitta var förutsättningar för kvicklera finns längs med Göta älvdalen.

För mer information, kontakta Måns Dahlström på SGI via e-post mans.dahlstrom@swedgeo.se eller telefon 031 – 778 65 77

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »