Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-01-16
Senast uppdaterad: 2018-01-16

Landshövdingen på besök

Landshövding Anders Danielsson, besök i Lilla Edet 180116

Från vänster: landshövding Anders Danielsson, kommunalråden Carlos Rebelo Da Silva och Julia Förjhage, kommunchef Lena Palm och Mikael Appelqvist, länsstyrelsen

Igår besökte Anders Danielsson, nytillträdd landshövding i Västra Götalands län, Lilla Edets kommun. På mötet samtalades det bland annat om infrastrukturfrågor, Göta Älv och dess skredproblematik.

Kommunalråden Carlos Rebelo Da Silva och Julia Färjhage samt kommunchef Lena Palm gav tillsammans en övergripande presentation av kommunen. Fokus låg på den positiva befolkningsutvecklingen, tack vare infrastruktursatsningen som gjorts, men också de utmaningar som följer med att växa fort.Under det korta mötet samtalades det också om Göta Älvs sårbarhet kopplat till dricksvattenförsörjning för drygt 700 000 invånare, klimatanpassningsåtgärder och skredproblematiken samt om ”flaskhalsarna” utmed E45.
Landshövding Anders Danielsson, besöker Lilla Edet, 180116
– Det var ett trevligt samtal och ett viktigt tillfälle att få berätta om kommunens möjligheter och utmaningar för vår nytillträdde landshövding, säger Carlos Rebelo Da Silva, kommunstyrelsens ordförande.Landshövdingen delgav också sina tankar och ambitioner kring ökade möjligheter till dialog mellan länsstyrelsen och kommunerna samt ökande öppenhet kring handläggningsprocesser, via till exempel Mina sidor för kommuner.Anders Danielsson tillträdde rollen som landshövding i september 2017 och har som mål att fram till mitten av februari besöka samtliga länets 49 kommuner. Efter besöket i Lilla Edet åkte delegationen vidare för att besöka Trollhättans stad.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »