Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-10-21
Senast uppdaterad: 2014-10-21

Landshövding Lars Bäckström besöker Lilla Edets kommun

Landshövding Lars Bäckström besöker Lilla Edets kommun torsdagen den 23 oktober. På programmet står möte med bland andra kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson och kommunchef Lena Palm.

Under mötet informerar kommunen om viktiga frågor och utmaningar i Lilla Edets kommun, bland annat klimatanpassningsåtgärder. Dagen innehåller även ett besök  i Göta, söder om Lilla Edet, där ett stort skred inträffade 7 juni 1957.

Bakgrund


Landshövding Lars Bäckström planerar att under kommande tre år besöka länets samtliga 49 kommuner. Turnén startade den 6 mars i Sotenäs. Syftet med besöken är att träffa representanter för kommun, lokala företag, organisationer med mera för att diskutera aktuella frågor. Samtidigt kommer det från Länsstyrelsens sida att informeras om vad som görs för att bidra till ett hållbart samhälle inom olika områden — miljö, klimatanpassning, energi, landsbygdsutveckling, strandskydd, integration, bostadsfrågor med mera.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »