Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-12-02
Senast uppdaterad: 2015-12-02

Långtidsmätningar av portrycket på Västra älvstranden

Mot bakgrund av att större delen av västra älvstranden (Ström) enligt Göta älvutredningen klassades som ett område med medel till hög skredrisk har konsultbolaget Ramböll, på uppdrag av Lilla Edets kommun, genomfört fördjupade stabilitetsutredningar inom området.

Under arbetet med de fördjupade utredningarna installerades ett flertal portrycksmätare i området. Ett portryck läser nivån på grundvattnet. En förändrad grundvattennivå (förändrat portryck), kan innebära att hållfastheten i jorden förändras.
 
En regelbunden avläsning av portrycket ger kommunen möjlighet att samla värdefull information och dokumentera eventuella förändringar/fluktuationer i marken. Lilla Edets kommun har gett Ramböll i uppdrag att genomföra långtidsmätningar av portrycket längs västra älvstranden. Avläsningar kommer ske en gång/månaden under 2016 och därefter en gång/kvartal under de två efterföljande åren (totalt 20 mättillfällen).

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »