Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-10-14
Senast uppdaterad: 2020-10-14

Lär dig mer om ditt företags viktigaste resurs - personalen!

Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg
Du driver ditt företag tillsammans med din viktigaste resurs, dina medarbetare. Men vet du vilken kompetens ditt företag behöver nu och i framtiden? Hur ser teamet ut som ska utveckla din verksamhet och skapa lönsamhet?

Välkommen till en kostnadsfri workshop där du får med dig konkreta verktyg. Välj tid och plats som passar dig, fyra workshops genomförs i regionen i november.

Att vara attraktiv som arbetsgivare är A och O för att bygga starka affärer - därför är det viktigt att prioritera utveckling av medarbetarna och teamet och att skapa en företagskultur som innebär delaktighet och engagemang. Företag som arbetar aktivt med sin attraktionskraft är helt enkelt mer framgångsrika!


Tillsammans med Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg, provar du på alla stegen i en modell som kallas ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla kompetens). Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och du får med dig konkreta verktyg att använda i just ditt företag som du kan arbeta vidare med på hemmaplan.

Detta gör vi:

  1. Tittar på omvärldsfaktorer som påverkar din affär
  2. Självskattningsövningar enligt ARUBA-modellen
  3. Prioriterar vad du vill jobba vidare med

Workshopen är kostnadsfri och vänder sig till företag med 3-50 anställda. Kom gärna två personer från varje företag om det är möjligt, då det blir enklare att jobba vidare.

Anmälan

Workshopen genomförs i en Covid-19-anpassad lokal, vilket innebär begränsat antal platser.


Anmäl dig på Business Regions webbplats:

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »