Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-02-19
Senast uppdaterad: 2015-02-19

Ledarskapssatsning för chefer inom äldreomsorgen

Enhetscheferna inom äldreomsorgen i Lilla Edets kommun har nyligen avslutat en nationell ledarskapsutbildning som pågått i två år.

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och har getts på kvartsfart under fyra terminer, vilket motsvarar cirka 10 timmar studier i veckan. Till största del har utbildningen varit distansbaserad men med 1-2 träffar på Högskolan i Borås varje termin.

De fyra delkurserna har bland annat handlat om värdegrundsfrågor, lagstiftning, ledarskap, organisation, upphandling och uppföljning. Det har inneburit bredare kunskaper inom hela förbättringsarbetet som kommer till stor nytta i det dagliga arbetet.

— Nätverkandet med andra chefer har också varit en viktig del. Vi märker att de förutsättningar vi själva har - både möjligheter och problem - även finns i andra kommuner, säger Carola Ernsth.

Gemensam värdegrund


Den första delkursen som handlade om nationell värdegrund för äldre, har också den övriga personalen inom äldreomsorgen läst och det har gett en positiv effekt inom verksamheten.

— Det har alltid funnits en stark värdegrund kopplat till vårt arbete. Men nu känner vi att det finns ännu mer gemensamt mellan personal och chefer om hur vi arbetar med värdegrundsfrågor, säger Helena Arkemar.

— Det har varit väldigt roligt och lärorikt, samtidigt som det såklart har varit en viss press med deadlines. Nu tar vi med oss kunskapen in i verksamheterna och fortsätter utveckla äldreomsorgen i kommunen, avslutar Mariette Axelsson Horst.


Bilden ovan, från vänster: Mariette Axelsson Horst, Maria Holmström, Annika Appelqvist, Carola Ernsth och Helena Arkemar
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »