Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-10-19
Senast uppdaterad: 2021-10-18

Lekplatser rustas upp

Lilla Edets kommun arbetar successivt med att rusta upp lekplatser i kommunen. I höst ska lekplatserna på Pilbågsgatan i norra Lilla Edet samt på Götaslättsvägen utvecklas.

– Lekplatser är viktiga mötesplatser i samhället och Lilla Edets kommun arbetar för att barn i olika åldrar ska kunna få utlopp för sin energi och öva sin motorik på attraktiva lekplatser. För detta tas nu en handlingsplan fram och investeringsmedel finns avsatta, säger Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö.

 

2018 byggdes en ny lekplats på Ström, 2019 rustades en av lekplatserna i Nygård upp och 2020 färdigställdes en helt ny lekplats i Lödöse. Till kommande år planerar vi för både upprustning av befintliga lekplatser och anläggande av nya.

 

– Vi arbetar just nu med förberedelserna för att under hösten inleda upprustningen av lekplatserna på Pilbågsgatan och Götaslätten och därefter kommer vi att kraftsamla för lek och aktiviteter i Ströms slottspark. Vårt arbete med att skapa lekplatser med högt lekvärde är en prioriterad fråga för kommunen, säger Anna Berlin.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »