Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-02-19
Senast uppdaterad: 2015-02-25

Lilla Edet fortsätter att växa

Under 2014 har Lilla Edets kommun växt med 202 personer. Vi är nu över 13 000 invånare i kommunen. Totalt har kommunens befolkning ökat med 1,6%, vilket är näst mest i Västra Götaland.

— Det känns fantastiskt att vi nu är över 13 000 invånare i kommunen, en siffra som vi inte varit över på mer än 10 år, säger kommunchef Lena Palm.

— Det är naturligtvis glädjande att den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter och att vi nu passerat 13 000 invånare. Kommunfullmäktiges uppsatta mål med en befolkningsökning på 1 % är också uppnått 2014. Nu är det viktigt att vi fortsätter att planera och arbeta fram fler detaljplaner samt bygga fler hyresrätter, säger Ingemar Ottosson, kommunstyrelsens ordförande.

Totalt är vi nu 13031 invånare i kommunen. 1011 personer har valt att flytta till Lilla Edets kommun under 2014 vilket ger ett flyttningsnetto på +165 personer.

— Av den totala inflyttningen på 1011 personer är 765 från Västra Götaland. Det visar att vi är en attraktiv kommun i Göteborgsregionen. Mycket tack vare pendlingsmöjligheter och bra mark- och bostadspriser, säger Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »