Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2013-11-04

Lilla Edet med i nytt tillväxtsamarbete

Position Väst är namnet för ett nytt samarbete för fler företagsetableringar i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo.


18 västsvenska kommuner i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo har bestämt sig för att samarbeta och marknadsföra sig gemensamt under ett helt nytt namn: Position Väst. Målet är tydligt: Fler jobb genom fler företagsetableringar.
På den nya gemensamma informationsportalen www.positionvast.se beskriver man områdets tillgångar på kompetens, infrastruktur och andra viktiga aspekter för företagsetablerare. Nyligen visades också Position Väst upp i Stavanger vid en internationell mässa för offshorebranschen.
—   Efter Saabs konkurs startade vi Omställningskontoret +, för att stärka och bredda näringslivet i regionen. Att arbeta för fler företagsetableringar utgör en del av insatserna för att bidra till fler arbetstillfällen och Position Väst är ett viktigt steg i rätt ritkning, säger Paul Åkerlund, ordförande i Omställningskontorets styrgrupp och kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan.
Att man nu går ut och marknadsför sig gemensamt ger området en helt annan styrka, menar Clas-Åke Sörkvist, ordförande i Fyrbodals kommunalförbund och kommunstyrelsens ordförande i Tanum.
—   Alltfler företag söker sig hit och vi vill naturligtvis att fler ska upptäcka vårt unika läge och den kompetens som finns här inom flera branscher, både bland företag och på utbildningssidan, säger han.
Läs mer på www.omstallningskontoret.se
 
FAKTA:
—   I Position Väst ingår kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vara, Vänersborg och Åmål.
—   I Position Väst finns 39 000 företag (52 % handels-/tjänsteföretag, 32 % areella näringar och 16 % industriföretag).?De största branscherna i Position Väst är handel, tillverkningsindustri, besöksnäring, maritima näringar, kreativa näringar och gröna näringar.?
—   Omställningskontoret+ genomför insatser som stärker, förnyar och breddar näringslivet. Projektet pågår 2012-2014 och finansieras av EU, Västra Götalandsregionen, Trollhättans stad och Fyrbodals kommunalförbund.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »