Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-05-07
Senast uppdaterad: 2014-05-07

Lilla Edet med i Samverkande sjukvård

Den 1 april gick Lilla Edets kommun med i Samverkande sjukvård. Det innebär att sjuksköterskorna i hemsjukvården i Lilla Edet, singel respondern i Lilla Edet och ambulansen i Trestad, 1177 Vårdguiden, MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning) och den privata vårdcentralen MedPro i Lilla Edet nu inlett ett närmare samarbete.

Samla sjukvården


Samverkande sjukvård startade 2010 i Strömstad och Tanum och sedan dess har även Sotenäs, Munkedal, Mellerud, Åmål och nu även Lilla Edet gått med och fler kommuner är på ingång.

- Samverkan bygger på ett initiativ från verksamheterna. Frågor man ville ha svar på var; Hur kan vi samverka för patientens bästa? Vad kan vi göra här och nu för patienten? Det fanns ett behov av att hitta nya samverkansformer. Den enkla lösningen bygger på att de som jobbar med att ge sjukvård på en geografisk plats hittar ett närmare samarbete med varandra, berättade Marianne Laiberg, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, på en presskonferens i Lilla Edet som hölls den 5 maj.

- Vi började samverka med tanke på de äldre men idag gäller samverkan alla från 18 år och uppåt. Samverkande sjukvård är en del av regionens arbete med Framtidens hälso- och sjukvård.

- Samverkande sjukvårds vision är att ge god och tillgänglig vård till invånarna genom att samordna tillgängliga resurser som finns runt invånarna,  sa Amira Donlagic, projektledare för Samverkande sjukvård. Genom samverkan kommunicerar vi bättre med varandra och vi får möjlighet att nyttja varandras resurser och kompetenser där effekten blir att invånarna får rätt vård på rätt plats. Genom samverkan skapar vi på så vis tvärprofessionella team och tar tillvara varandras kompetens.

Bakre raden: Lars Nilsson Blick, avdelningschef ambulansen Trestad Öst, Peter Major ambulanssköterska singel responder i Lilla Edet Främre raden: Amira Donlagic, projektledare Samverkande sjukvård, Malin Löfberg, sjuksköterska Lilla Edets kommun, Helena Arkemar, enhetschef hemsjukvården Lilla Edet, Mia Ljungberg, MAS Lilla Edet, Annika Gustafsson, verksamhetschef vårdcentralen MedPro i Lilla Edet, Marianne Laiberg, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef vård och omsorg i Lilla Edet och Sven Berglind, förvaltningschef Lilla Edet


Kompetenshöjning för personalen


Enhetschefen Helena Arkemar är glad att Lilla Edet nu är med i Samverkande sjukvård.

- Vinsten med samverkan är för patienten. Vi kan samla resurserna runt patienten på ett bättre sätt. Personalen som nu arbetar med Samverkande sjukvård har fått mycket utbildning inför att vi gick med och det leder till ett tryggt och säkert omhändertagande av patienterna, menar Helena Arkemar.

- Genom samverkan har vi också lärt känna varandra bättre i de olika vårdorganisationerna vilket gör det lättare att ringa och fråga en kollega i en annan organisation.

Har haft flera uppdrag


Under den månad som Lilla Edet varit med i Samverkande sjukvård har de haft fyra samverkansuppdrag. Ett IVPA-uppdrag, en samverkansform där SOS Alarm kan ringa till kommunens sjuksköterskor och be dem åka på ett prio 1 larm i väntan på att ambulansen ska anlända, två 1177-uppdrag, en samverkansform där 1177 Vårdguiden kan ringa till sjuksköterska i kommunala hemsjukvården eller sjuksköterska i ambulans och be dem åka till en patient för en bedömning på plats eller för åtgärder på sjuksköterskenivå i hemmet, samt ett assistansuppdrag, en samverkansform där sjuksköterskorna från de olika organisationerna som ingår i projektet kan ringa varandra och be varandra om hjälp.

Lena Larsson är sjuksköterska i hemsjukvården i Lilla Edet och var med vid IVPA-uppdraget.

- En av oss sjuksköterskor bär med oss en sökare som SOS Alarm kan nå oss på. Vid det här tillfället var det en av mina kollegor som hade sökaren. Hon ringde mig när hon tagit emot larmet och vi gav oss tillsammans iväg till platsen. Larmet gällde en person som var avsvimmad. När vi kom fram mätte vi syresättning för att se om personen behövde syrgas. Därefter började vi sätta nål och förbereda inför avfärd med ambulansen. Ambulansen var framme efter fem till tio minuter. Det var flera anhöriga på platsen och jag tror att de kände sig lugnade av att vi kommunsjuksköterskor kom så fort till platsen.

Singel respondern del av Samverkande sjukvård


Singel respondern i Lilla Edet startade för ett år sedan och är en personbil utrustad som en ambulans och bemannad med en erfaren sjuksköterska. Singel respondern finansieras av Samverkande sjukvård och är en del av projektet. Singel respondern kan utföra uppdrag åt de andra samverkansparterna som till exempel då en läkare på vårdcentralen behöver hjälp med EKG-tagning av en patient eller då en sjuksköterska i hemsjukvården behöver ett par extra händer.
Även singel respondern har haft ett antal samverkansuppdrag sedan starten av Samverkande sjukvård i Lilla Edet 1 april i år.

Annika Gustafson, Verksamhetschef Medpro Clinic, ser även hon stora fördelar med samverkan.

- Genom samverkan kan patienter i många fall få vård närmare hemmet. Patienten kan vara kvar hemma så länge som möjligt vilket för många har stor betydelse.

 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »