Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-07-18
Senast uppdaterad: 2018-07-17

Lilla Edets kommun får drygt en miljon kronor från Länsstyrelsen till integrationsprojekt

Mai Lundell, integrationssamordnare i Lilla Edets kommun.

Pengarna ska användas till projekt för ett bättre mottagande av nya kommunmedborgare samt för att utveckla landsbygden och göra den mer tillgänglig för unga och nyanlända. 

Ett av integrationsprojekten som nu kan bli verklighet ger kommunen möjlighet att erbjuda alla nya kommunmedborgare, oavsett om de är nyanlända eller flyttar hit från en annan del av landet, en välkomst- och introduktionsdag. Introduktionen ska bland annat rymma en guidad busstur runt om i kommunen. 

– Tanken är också att ge alla nyinflyttade en chans att lära känna varandra, för att sedan kanske kunna utforska kommunens unika miljöer ytterligare tillsammans, säger Mai Lundell, integrationssamordnare i Lilla Edets kommun. 

Ekoby i Hjärtum

Under det senaste året har Lilla Edets kommun arrangerat flertalet dialogsamtal med fokus på integration, där både näringsliv och enskilda kommuninvånare deltagit. Dessa samtal har resulterat i många bra idéer för hur olika delar av kommunen kan utvecklas. 

En idé som fötts under dialogsamtalen är att skapa en ekoby med klimatsmarta bostadshus av mindre modell, småskalig odling och växthus i Hjärtum. 

– Att det är just i Hjärtum detta ska ske beror på att det visat sig finnas ett stort engagemang bland Hjärtumsborna när det gäller både integration och landsbygds- och näringslivsutveckling. Ett av dialogmötena har hållit just här i byn och här finns flertalet lantbrukare som redan driver ekologiskt lantbruk, berättar Mai Lundell. 

Projektpengarna ska i det här fallet gå till en förstudie som ska visa om det är möjligt att bygga en ekoby samt resultera i en projektplan. 

– Jag är väldigt glad över att vi fått dessa pengar då de innebär att vi kan ta flera steg i den riktning som stakats ut under de dialogmöten som hållits, säger Mai Lundell.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »